PRIVACYVERKLARING


Coco's Buitenhuisje verzamelt, verwerkt en gebruikt persoonsgegevens. Waarom wij dit doen leggen we je hieronder uit.

 

Waarom verzamelt Coco's Buitenhuisje persoonsgegevens?
Coco's Buitenhuisje verzamelt persoonsgegevens die nodig zijn voor het -op jouw verzoek- leggen van contact met jou of voor het kunnen maken van een reservering voor Coco's Buitenhuisje. 

Waarvoor gebruikt Coco's Buitenhuisje mijn persoonsgegevens?
Als je contact zoekt met Coco's Buitenhuisje via het formulier, dan verzamelen wij je naam, e-mailadres en eventueel telefoonnummer om contact met je op te nemen. Als je reserveert bij Coco's Buitenhuisje, dan verzamelen wij je naam, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer en betaalgegevens. Deze gegevens zijn nodig om de boeking te kunnen maken en daarmee de overeenkomst uit te kunnen voeren. Ook kunnen wij je gegevens krijgen via platform AirBnB, zodra je daar een reservering maakt voor Coco's Buitenhuisje.  Wij zullen de gegevens met betrekking tot onze correspondentie 1 jaar bewaren. Wij bewaren de reserveringsgegevens en bijbehorende correspondentie 5 jaar. De betaalgegevens bewaren wij 7 jaar, omdat de Belastingdienst dit van ons verwacht.  

Delen jullie mijn persoonsgegevens met anderen?

Coco's Buitenhuisje deelt je persoonsgegevens met derden, slechts voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Bospark De Vossenberg ontvangt van ons jou persoonsgegevens, zodat zij op de hoogte zijn van jou komst en zodat zij je in kunnen schrijven in het zogenoemde nachtregister. Bij calamiteiten weet het Bospark precies wie er op welk moment aanwezig is op het park.

Hoe beschermen wij je gegevens?

Coco's Buitenhuisje is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij beschermen je persoonsgegevens zo goed als mogelijk. Ook treft Coco's Buitenhuisje de nodige maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen. 

Rechten
Je hebt een aantal rechten als het gaat om de verwerking van je persoonsgegevens.
- Inzage
   Coco's Buitenhuisje kun je vragen om inzage in de gegevens die wij van jou hebben.

- Bezwaar
   Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. 
- Correctie
   Als persoonsgegevens die Coco's Buitenhuisje van jou verwerkt niet correct zijn, kun je ons vragen deze gegevens te corrigeren. Ook         kun je de persoonsgegevens aanvullen of verwijderen.     
-  Verwijdering
    Je hebt het recht om persoonsgegevens te laten wissen.
-  Overdracht
    Je hebt het recht om informatie door ons over te laten dragen aan een andere verhuurder.

Als je een van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen, stuur ons dan een e-mail met daarbij een kopie van een identiteitsbewijs. 


Wijziging
Coco's Buitenhuisje kan deze privacyverklaring aanpassen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt.
Wij adviseren je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. De huidige privacyverklaring is
bijgewerkt op 15 mei 2022.


Coco's Buitenhuisje

Coco's Buitenhuisje is gevestigd te (2801 AB) Gouda aan Van Bergen Ijzendoornpark 21, bekend bij de Kamer van Koophandel onder    nummer 85293814. Coco's Buitenhuisje stelt een vakantieverblijf in Nunspeet beschikbaar.

 

 

Heb je naar aanleiding van dit privacystatement vragen over de bescherming van jou privacy? Mail dan gerust naar info@cocosbuitenhuisje.nl